productإنكليزي

المعلم الصغير في الانكليزي

من مسابقات المعلم الصغير

عن المعلم

قمت بتعليم 3282 طالب على نون حتى الآن، وانا أتطلع لتعليمك أنت أيضا

عن المجموعة

مدة المجموعة

بدأ منذ April 29!

التقدم في المنهج

5/9 فصل مكتمل
الفصل الاولUnit1
completed
الفصل الثانيUnit2
completed
الفصل الثالثUnit3
completed
الفصل الرابعUnit4
completed
الفصل الخامسUnit5
completed
الفصل السادسUnit6
ongoing
going to + infinitive to express plans for the future
Defining relative clauses with who, which, that
Articles: a, an, the, zero article
الفصل السابعUnit7
scheduled
الفصل الثامنUnit8
scheduled
الفصل التاسعوزاريات
scheduled

بهاي المجموعه كل مره واحد من زملائكم السجاجه يقدملكم مسابقه بالماده حتى كلنه نراجع ونستفيد وننجح سوه

+ 653